Over ons

De vogelwerkgroep

De vereniging is opgericht in 1967 en heeft als doel het bestuderen, het beschermen en het verbeteren van de omstandigheden voor in het wild levende vogels, in het bijzonder van de vogels die voorkomen in het werkgebied van de vereniging.
Het werkgebied van de vereniging zijn de gemeenten Deventer, Lochem en delen van de gemeenten Olst, Wijhe en Voorst voor zover aanpalend aan de IJssel.

 
Het bestuur

Het bestuur bestuurt de vereniging zodat deze haar doelen kan realiseren. Het bestuur organiseert onder andere ledenavonden, de algemene ledenvergadering, stelt werkgroepen in en voert het secretariaat, de leden- en de financiƫle administratie.

 
Werkwijze
Bestuursvergadering

Het Algemeen bestuur komt tenminste vier keer per jaar bijeen om het beleid van de vereniging voor te bereiden en vast te stellen.

 
Maandelijkse ledenvergadering

In de maandelijkse ledenvergadering (behalve juli en augustus), worden de leden geraadpleegd over beleidsvoorstellen en hebben de leden de mogelijkheid signalen aan elkaar en aan het bestuur door te geven.

 
Algemene jaarvergadering

Vogelwerkgroep IJsselstreek houdt een keer per jaar een algemene jaarvergadering. Op deze bijeenkomst wordt het gevoerde beleid besproken en wordt aan de leden verantwoording afgelegd, aan de hand van het financiele jaarverslag door de penningmeester en het inhoudelijk jaarverslag door de secretaris.

 
Maatschappelijke organisaties

Het bestuur van Vogelwerkgroep de IJsselstreek wordt door (lokale) maatschappelijke   organisaties regelmatig om advies en opinie gevraagd over onderwerpen die betrekking hebben op vogels. Het bestuur bepaalt in een vergadering zijn standpunt of raadpleegt de leden via de maandelijkse ledenbijeenkomst. De uitkomst wordt vastgelegd als verenigingsbeleid.