Onze werkgroepen en activiteiten

Op dit deel van de website vind je informatie over alle werkgroepen of soortgelijke activiteiten die plaatsvinden in onze vogelwerkgroep. 

Je kan op verschillende manieren genieten ván en bezig zijn mét vogels. Dat is ook binnen onze vereniging het geval. Naast ledenavonden en excursies hebben we meerdere werkgroepen die structureel actief zijn met verschillende activiteiten. 
Dat varieert van het doen van inventarisaties zoals watervogeltellingen en broedvogelinventarisaties, het ringen van vogels in het kader van onderzoek tot het geven van cursussen. Er is een timmergroep die o.a. nestkasten maakt en een andere groep controleert die nestkasten in verschillende terreinen. 
Er zijn activiteiten die je individueel doet zoals een MUS-telling (MUS staat voor Meetnet Urbane Soorten) en er zijn activiteiten die we in samenwerking met andere organisaties doen, zoals een inventarisatie naar broedvogels in terreinen van de St. IJssellandschap. 

De telgegevens geven wij door aan Sovon voor verdere verwerking. Voor een overzicht welke tellingen er vanuit Sovon allemaal zijn klik hier https://www.sovon.nl/nl/vogelstellen

 

DIVERSE WERKGROEPEN HEBBEN NIEUWE LEDEN NODIG!

Kijk op de pagina's van de verschillende werkgroepen wat zij doen en of zij (extra) mensen nodig hebben!

 

Miniatuur