Deze activiteit vindt plaats op:

Georganiseerd door: Werkgroep Excursies

Deze avond komt Benny Middendorp vertellen over het ringwerk wat hij doet en speciaal over de knobbelzwanen en weidevogels.

Omdat 2023 door de vogelbescherming uitgeroepen is tot het jaar van de scholekster komt deze hier ook zeker aan bod!

Deze lezing was al eerder gepland nèt toen corona uitbrak en we ons programma moesten stop zetten maar nu dus eindelijk op het programma!

Foto: Saxifraga, Luuk Vermeer

Welkom bij vogelwerkgroep ‘de IJsselstreek’

Op deze website vind je informatie over onze vereniging, onze activiteiten, vogelkijkgebieden, werkgroepen en publicaties. 

VWG de IJsselstreek is actief in de regio rondom Deventer. Zij bestaat uit actieve en enthousiaste vogelaars die vooral buiten actief zijn. Wij organiseren een groot aantal activiteiten, uiteenlopend van verschillende tellingen en gebiedsinventarisaties tot aan het timmeren van nestkasten. Daarvoor zijn verschillende werkgroepen actief. Onze leden doen mee aan een of meerdere activiteiten naar keuze. Iedereen die actief iets wil doen met en voor vogels, is dan ook welkom bij onze vereniging.

 

DIVERSE WERKGROEPEN HEBBEN NIEUWE LEDEN NODIG!

Kijk op de pagina's van de verschillende werkgroepen wat zij doen en of zij (extra) mensen nodig hebben!

 

Voorbeelden van enkele activiteiten: 

  • De juniorvogelgroep die twee keer per maand erop uittrekt;
  • Maandelijkse excursies en ledenavonden voor de leden;
  • Nestkastonderhoud en -controle in bepaalde gebieden in de omgeving;
  • Inventarisaties en tellingen van soorten, (o.a. kerk- en steenuilen) en speciale gebiedsinventarisaties;
  • Monitoring van de ooievaarspopulatie en het ringen van de jonge ooievaars;
  • Samenwerking met agrariërs en natuurorganisaties op het gebied van weidevogels en de patrijs in het werkgebied;
  • Meewerken met landelijke organisaties als Vogelbescherming en SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland);
  • Meewerken aan activiteiten van de Ulebelt (Stichting natuur- en milieueducatie en kinderboerderij), Gemeente Deventer en St. IJssellandschap.

Neem een kijkje op de onze website en voel je vrij om contact met ons op te nemen. Een deel van de informatie is alleen toegankelijk voor leden die daarvoor moeten inloggen.