Onze ontstaansgeschiedenis

Oprichtingsvergadering Vogelwerkgroep "De IJsselstreek"

Op initiatief van G. Peteri, J. Lensink, en W. Verholt, werd op 17 oktober 1967  in huize " de Wingerd" te Joppe, een vogelwerkgroep opgericht onder de naam "de IJsselstreek".
Mensen van het eerste uur waren: G. Peteri, J. Lensink, H. Averink, W. Simon-Thomas,
J. Slont en W.Verholt. Tevens was uitgenodigd B. N. Vonkeman als afgevaardigde van de N.J.N.
Vogelwerkgroep "De IJsselstreek" is opgericht met de doelstelling het onderzoeken en beschermen van vogels in het Midden IJsselgebied tussen Wijhe en Zutphen.

Het voorlopig bestuur bestond uit:
J. Lensink,  voorzitter
W. Verholt, secretaris
H. Averink, penningmeester

 
Mensen van het eerste uur

Door middel van publicatie in de streekbladen is vooraf een oproep geplaatst voor belangstellenden. De vergadering vond plaats in "Hotel Dikkers" te Joppe (nu "Bosrestaurant").

Op de avond van die 17e oktober 1967 meldden zich bij het bestuur: de heren P. Roskam,
L.Groeneveld en J. Maatman.

Daarna meldden zich in dat eerste jaar op diverse data:
H. Hietbrink, F. Klopper, E. Priester, B. Veldink, M. Steen, J van Houten, E. Wolff, R. Rense,
J. Forch, G. Dros, R. Bosch, R. Hut, D.Veldink, Lie Postel, R. Thomasse en F. Nijhof
Vanaf oktober werden en worden er maandelijks vergaderingen gehouden. U leest hier meer over elders op deze site.

 
De leden

De leden zijn in meerdere of mindere mate actief binnen de vereniging. Samen dragen ze bij aan de instandhouding en bescherming van vogels. Dat doen ze door inventarisaties, tellingen en waarnemingen, nestkastonderhoud, en educatieve activiteiten. Het vogelasiel (tot 2008) en het beheren van het ooievaarsbuitenstation (tot 2013) waren in het verleden belangrijke werkzaamheden die ook door de vrijwilligers werden gedaan.

 
Ereleden

De vereniging kent een aantal ereleden. Dit zijn die leden die door de algemene vergadering met algemene stemmen als zodanig benoemd worden op grond van  bijzondere verdiensten voor de vereniging. Enkele van hen zijn inmiddels overleden maar willen we toch noemen, zodat niet vergeten wordt wat zij voor de vereniging betekend hebben.
Ereleden zijn: Herman Averink (overleden), Gerrit Peteri (overleden), Jan de Vries (overleden),  Wim Verholt (overleden), Gerry Verholt en Ronald Groenink.

 
Vogelasiel

Al vanaf de beginjaren  van de vereniging was de opvang en verzorging van gewonde en zieke vogels een belangrijke bezigheid. Wat begon met enkele hokjes achter een woonhuis, groeide uit tot een heus vogelasiel op de plaats waar nu het ooievaarsbuitenstation is. Door de jaren heen heeft dit vogelasiel een zeer belangrijke plaats ingenomen binnen het werk van de vereniging en het was, naast onderzoek en tellingen de meest directe vorm van vogelbescherming zoals in de doelstellingen van de vereniging vastgelegd. Later kwamen daar dan nog de Ooievaars bij.

De dagelijkse verzorging was voornamelijk in handen van Gerrie Verholt, die geholpen door Wim Verholt, vele honderden vogels weer op de vleugels heeft geholpen.
Vooral in strenge winters was het een komen en gaan van eenden, zwanen , reigers en meerkoeten. Naast de vele 'gewone' soorten werden er ook regelmatig bijzondere soorten binnen gebracht zoals; Jan van Gent, Grote Trap, Kwak en Oehoe.
Voor het schoonmaken van de hokken en het onderhoud van het groen was er elke zaterdag een groep actieve leden present. In 2008 is het asiel gestopt.