Lid worden

Wilt u met ervaren vogelaars het veld in en op die manier meer van vogels te weten komen?
Wilt u de gezellige en leerzame maandelijkse ledenavonden bijwonen?

Wilt u tenminste 3 maal per jaar het verenigingsblad de IJsvogel ontvangen met alle ontwikkelingen en activiteiten op vogelgebied in onze regio?

Wilt u meewerken aan de instandhouding en bescherming van vogels?

Kortom, vindt u vogels boeiend en interessant? Dan bent u van harte welkom bij onze vogelwerkgroep.
Kom gerust eens vrijblijvend een maandelijkse ledenbijeenkomst bijwonen, elke eerste woensdag van de maand in de Ulebelt, Maatmansweg 3 (Vijfhoek)  in Deventer, aanvang 20.00 uur.

De contributie bedraagt 14,-- euro per jaar.

 

U kunt zich als lid aanmelden via onderstaand formulier.
Naam
Adres