Lid worden

Wilt u met ervaren vogelaars het veld in en op die manier meer van vogels te weten komen?
Wilt u de gezellige en leerzame maandelijkse ledenavonden bijwonen?

Wilt u de digitale nieuwsbrief ontvangen met alle ontwikkelingen en activiteiten op vogelgebied in onze regio?

Wilt u actief meewerken aan de instandhouding en bescherming van vogels?

Kortom, vindt u vogels boeiend en interessant? Dan bent u van harte welkom bij onze vogelwerkgroep.
Kom gerust eens vrijblijvend een maandelijkse ledenbijeenkomst bijwonen, meestal elke eerste woensdag van de maand in wijkcentrum De Schalm, Dreef 1, 7414 EA Deventer, aanvang 20.00 uur. Kijk even op onze agenda voor de laatste informatie.

De contributie bedraagt 20,-- euro per jaar.

 

 

U kunt zich als lid aanmelden via onderstaand formulier.
Naam
Adres
Uw mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het toezenden van mededelingen aan onze leden, en voor registratie van uw account op de website van de Vogelwerkgroep.
Uw mobiele nummer is van belang om u bij een excursie of andere activiteit van de Vogelwerkgroep onderweg te kunen bereiken.