Faunamisdrijf

Nog steeds vind er op grote schaal vervolging plaats van wilde dieren, waaronder vogels. Met name roofvogels zijn vaak het slachtoffer van illegale activiteiten zoals vergiftiging, doodschieten of vernietiging van hun eieren of nesten. Wil je meehelpen dit te stoppen, dan is het goed om een melding te doen.

Dat kan bij het landelijke meldpunt https://melden.natuurverstoring.nl/