Douwelerkolk

De Douwelerkolk  

(tussen Colmschate en Deventer stad)                                                                                                      
De Douwelerkolk is een oude rivierarm van de IJssel. In 1836 kocht de familie Wijtenhorst een deel van de grond aan. Zij bouwde er een statig landhuis en legde er een park in Engelse landschapsstijl aan.
Het landhuis is afgebroken maar het park is nog goed te herkennen.

De Douwelerkolk ligt op de grens van het rivierenlandschap en het dekzandlandschap. Het gebied is daardoor heel afwisselend: moerasbosjes, riet- en biezenvegetaties, vochtige ruigten en drogere graslanden. Door deze afwisseling van nat en droog heeft het gebied een interessante vegetatie.                               

Eigenaar: Gemeente Deventer, 
Ligging: Deventer, ten oosten van centrum, in de bebouwde kom                                                                               Wandelen: Toegestaan.