Dode watervogel gevonden

 
Raap geen dode vogels op

In Nederland worden steeds meer dode watervogels gevonden die besmet blijken te zijn met vogelgriep. Mensen die in aanraking met het vogelgriepvirus komen, lopen geen onmiddellijk risico, behalve dat mutaties in theorie mogelijk zijn. En het getuigt dus van gezond verstand om je daartegen te beschermen. Als je een dode vogel vindt, raap die dan niet op.

 

Dode vogels melden

Het is echter wel van belang om dode watervogels te melden zodat ze eventueel onderzocht kunnen worden op vogelgriep.
Het melden van dode vogels kan via de websites van Sovon Vogelonderzoek Nederland en het Dutch Wildlife Health Centre. Beide organisaties werken al jarenlang samen om vroegtijdig signalen van ongewone vogelsterfte op te vangen.

 

Als er drie of meer watervogels (zwanen, ganzen en/of eenden) op dezelfde plaats liggen, dan moeten deze worden gemeld bij het Landelijk Meldpunt Dierziekten van de NVWA via telefoonnummer 045-546 31 88.

 

NB: als het om een enkele vogel gaat, probeer dan de terreinbeheerder te bellen (bij IJssellandschap is dat Tino van Beek: 0622800242). Deze zal het dier weghalen en begraven. 

 

Meer informatie over het vogelgriepvirus staat op de website van Vogelbescherming Nederland en die van Sovon