De Vogelwerkgroep

De vereniging is opgericht in 1967 en heeft als doel het bestuderen en het beschermen van in het wild levende vogels, in het bijzonder van de vogels die voorkomen in het werkgebied van de vereniging. Waar nodig werken we ook mee aan het verbeteren van de omstandigheden voor in het wild levende vogels.

Het werkgebied van de vereniging omvat de gemeenten Deventer, Lochem en delen van de gemeenten Olst, Wijhe en Voorst voor zover aanpalend aan de IJssel.

De vereniging telt momenteel ca. 190 leden en jeugdleden.

Doelstelling van vogelwerkgroep de IJsselstreek

De vogelwerkgroep organiseert een groot aantal activiteiten, uiteenlopend van onderzoek en gebiedsinventarisaties tot aan cursussen voor het publiek. Onze leden doen mee aan een of meerdere activiteiten naar keuze. Soms werkt men samen in een kleine werkgroep, maar er zijn ook vaste groepen die al jaren bepaalde gebieden tellen of nestkast controles uitvoeren. Kortom, voor ieder is er iets te doen. Iedereen is dan ook welkom bij onze vereniging.

Op diverse manieren wordt er gewerkt aan het onderzoeken en beschermen van vogels. Of het nu gaat om tellingen, het ophangen en controleren van nestkastjes  of het afsteken van een wand voor Oeverzwaluwen, het zijn allemaal activiteiten die bijdragen aan een rijk en gevarieerd vogelleven.