De Gooiermars

De Gooiermars, die grenst aan de oostelijke zijde van De Vijfhoek en Colmschate, is een bijzonder gebied met 60 hectare nieuwe natuur. Er is voor gezorgd dat het gebied natter wordt door gedeeltes af te graven en door sloten te dempen. Er zijn poelen gegraven en langs de bosranden zijn struiken aangeplant die mooi gaan bloeien voor de vlinders. Een uitkijkheuvel en nieuwe wandelpaden maken het gebied compleet. Hiermee gaat ook een wens van omwonenden in vervulling die graag in dit gebied willen recreëren.

De Gooiermars is eigendom van de Stichting IJssellandschap               
www.ijssellandschap.nl