Bestuur

Het bestuur bestuurt de vereniging zodat deze haar doelen kan realiseren. Het bestuur organiseert onder andere ledenavonden, de algemene ledenvergadering, stelt werkgroepen in en voert het secretariaat, de leden- en de financiële administratie.

 

Voorzitter:
Henk Hietbrink
Email: henkhietbrink49@gmail.com

Secretaris/Secretariaat:
Tineke Hirschler
Email: vwgijsselstreek@gmail.com

Penningmeester:
Co van Winsum
Email: penningmeester@vwg-deijsselstreek.nl

Bestuurslid:
Harry Dijkerman
Email: harry-dijkerman@zonnet.nl

Bestuurslid:
Mieke Iwema
Email: iwemaml@xs4all.nl

Bestuurslid:
Annemieke Nierop
Email: annemiekenierop@gmail.com