Beleid

Bestuursvergadering

Het Algemeen bestuur komt tenminste zes maal per jaar bijeen om het beleid van de vereniging voor te bereiden en vast te stellen.

Maandelijkse ledenvergadering

In de maandelijkse ledenvergadering (behalve juli en augustus), worden de leden geraadpleegd over beleidsvoorstellen en hebben de leden de mogelijkheid signalen aan elkaar en aan het bestuur door te geven.

Algemene jaarvergadering

Vogelwerkgroep IJsselstreek houdt een maal per jaar een algemene jaarvergadering. Op deze bijeenkomst wordt het te voeren beleid besproken aan de hand van het financiele jaarverslag van de penningmeester en het inhoudelijk jaarverslag van de secretaris.

Maatschappelijke organisaties

Het bestuur van Vogelwerkgroep de IJsselstreek wordt door (lokale) maatschappelijke   organisaties regelmatig om advies en opinie gevraagd over onderwerpen die betrekking hebben op vogels. Het bestuur bepaalt in een vergadering zijn standpunt of raadpleegt de leden via de maandelijkse ledenbijeenkomst. De uitkomst wordt vastgelegd als verenigingsbeleid. De vogelwerkgroep participeert in het Milieuplatform van de Gemeente Deventer.

Publicaties