Activiteiten

De vogelwerkgroep organiseert een groot aantal activiteiten, uiteenlopend van onderzoek en gebiedsinventarisaties tot aan cursussen voor het publiek. Onze leden doen mee aan een of meerdere activiteiten naar keuze. Soms werkt men samen in een kleine werkgroep, maar er zijn ook vaste groepen die al jaren bepaalde gebieden tellen of nestkastcontroles uitvoeren. Kortom, voor ieder is er iets te doen. Iedereen is dan ook welkom bij onze vereniging.

Activiteiten in het kort:

  • Organisatie van publieksgerichte cursussen;
  • Organisatie van de maandelijkse excursies voor de leden;
  • Nestkastonderhoud en controle in bepaalde gebieden in de omgeving;
  • Inventarisaties en tellingen van soorten, (o.a. kerk en steenuilen)en speciale gebiedsinventarisaties;
  • Monitoring van de ooievaarspopulatie en het ringen van de jonge ooievaars;
  • Geven van algemene voorlichting over vogels;
  • Reageren op en meedenken over bestemmingsplannen van plaatselijke en regionale overheden als Gemeente Deventer, St. IJssellandschap en Rijkswaterstaat (Ruimte voor de rivier);
  • Participatie met agrariërs en natuurorganisaties  op het gebied van weidevogels en de Patrijs in het werkgebied;
  • Meewerken met landelijke organisaties als Vogelbescherming en SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland);
  • Meewerken aan activiteiten van de Ulebelt, Stichting natuur- en milieueducatie en kinderboerderij.