excursie Tusschenwater: waar waterwinning, waterberging en natuur samen komen

Datum en tijd:
Locatie of Vertrekpunt:
Parkeerplaats bij Intratuin, Weg door Zuid-Salland 1, 7423HW Deventer
Miniatuur

( deze excursie is niet op de laatste zaterdag van de maand maar een week eerder i.v.m. de Sovondag)

 

Waterwinning, waterberging en natuur hebben alle ruimte in Tusschenwater; een prachtig gebied in het Hunzedal, tussen het Annermoeras en het Zuidlaardermeer. Uniek aan dit deel van de Hunze is dat het winnen van drinkwater uit grondwater altijd door kan gaan, ook in extreme situaties waarbij het gebied ingezet wordt voor waterberging.

 

 

Nieuw natuurgebied

Een uniek samenwerkingsproject heeft geleid tot dit prachtige natuurgebied. Met dit project Tusschenwater laten verschillende betrokken partijen zien hoe functiestapeling zorgt voor een win-winsituatie. In april 2019 werd natuurgebied Tusschenwater officieel opengesteld. Het resultaat is een nieuw, natuurrijk moerasgebied waar drinkwaterwinning, waterberging en natuurontwikkeling hand in hand gaan. Onmiddellijk ontdekten vogels als de kluut, steltlopers, eenden en ganzen een veelbelovend nieuw foerageergebied. Het gebied is in beheer bij Stichting Het Drentse Landschap. In de loop van de tijd ontstaat hier een moeras- en nat graslandgebied met lokaal broekbos rondom een meanderende, brede Hunze. Hierdoor ontstaan er nieuwe leefgebieden voor talloze soorten riet- en moerasvogels, ganzen en eenden-soorten. Maar ook dieren als de bever en otter krijgen de kans zich hier te vestigen.

Dit natuurgebied is één van de laatste schakels naar een natuurlijk Hunzedal. Tusschenwater is een zeer nat gebied waar het hele jaar door water zal staan. In en om het gebied lopen dan ook kades waarover gewandeld kan worden. Het gebied is in beheer bij  Stichting Het Drentse Landschap.

 

Er kunnen maximaal 24 mensen mee.

 

Excursieleiders: Johannes, Zweitse en Marcel

 


Georganiseerd door: Werkgroep Excursies

Bij excursies rijden we zoveel mogelijk samen. De chauffeur krijgt een vergoeding van 25 ct per km.

De kosten hiervoor worden hoofdelijk omgeslagen; iedere deelnemer betaalt evenveel.
De verrekening van de reiskosten door de organisator verloopt via de bankrekening van de VWG. Je krijgt hierover een mail.


Deze activiteit is alleen voor leden. Log in om u op te geven voor deze activiteit.