Excursie naar en rond Amsterdam.

Datum en tijd
Locatie of Vertrekpunt
Parkeerplaats bij voormalige Tropische Landbouwschool, hoek Ceintuurbaan-Brinkgreverweg, Deventer

Organisatie: Zweitse Scheringa

We beginnen aan de noordkant van Amsterdam bij de polder IJdoorn.
Het is een klein plas dras gebied met een "kijkscherm" en een groot rietgebied.O.a. baardmannetjes, blauwborst en div. steltlopers. Aan de Uitdammerdijk hebben we zicht op misschien wel kluten met nesten.
 
Dan klein stukje verderop daar ligt een dijk die neergelegd is als compensatie voor de aanleg van de wijk IJburg. Hier broeden div. kolonie broeders zoals visdief, kokmeeuw en zwartkopmeeuw.
 
Dan even Amsterdam in naar het Flevopark waar we Halsband en Alexanderparkieten gaan zoeken.
 
Verder langs de Amstel naar het zuiden naar het Landje van Geijsel. Oud boeren landje van een boer met passie voor weide vogels. Al vroeg in het jaar laat hij water op het landje en dat resulteert in een scala aan vogels.
 
Als laatste dan naar De Waverhoek waar we een rondje omheen kunnen lopen met ook weer een grote kans op div. vogels.
 

Deze excursie is alleen voor leden. Log in om u op te geven voor deze excursie.