Excursie naar Diependal: waterrijk natuurgebied met unieke vogelkijkhut

Datum en tijd:
Locatie of Vertrekpunt:
Parkeerplaats bij Intratuin, Weg door Zuid-Salland 1, 7423HW Deventer
Miniatuur

Het 1000 hectare grootte natuurgebied Diependal ligt in midden Drenthe nabij het plaatsje Oranje. Het is een waterrijk natuurgebied dat onder het beheer valt van het Drents Landschap. Het gebied en de vennen erin waren tot 1980 in gebruik bij de aardappelfabriek Oranje als vloeivelden complex. Na langdurige discussie is het in 1984 niet tot bestemd tot landbouwgrond maar aangewezen als natuurgebied. Besloten werd de velden te blijven bevloeien zodat naast het open water de brede slikkige zones in tact zouden blijven.

 

Jaarlijks broeden er 5 tot 10 paar roodhalsfuten in Nederland waarvan de helft in dit natuurgebied. Daarnaast is het ook een broedgebied voor baardmannetjes en geoorde futen en een rustplaats voor groenpootruiter, zwarte ruiter en watersnip.

 

Het gebied heeft een bijzondere kijkhut met een ondergrondse toegang die uitkomt in de hut midden in het gebied zonder dat daardoor verstoring optreedt. De hut is echter niet groot zodat we de groep opslitsen op de locatie en in twee groepen verder gaan.

 

Er kunnen maximaal 24 mensen mee

 

Excursieleiders: Annemieke en Ronald

 

 


Georganiseerd door: Werkgroep Excursies

Bij excursies rijden we zoveel mogelijk samen. De chauffeur krijgt een vergoeding van 20 ct per km.

De kosten hiervoor worden hoofdelijk omgeslagen; iedere deelnemer betaalt evenveel.
De verrekening van de reiskosten door de organisator verloopt via de bankrekening van de VWG. Je krijgt hierover een mail.


Deze activiteit is alleen voor leden. Log in om u op te geven voor deze activiteit.