Excursie: Binnenlandse hooivelden en de Blauwe kamer

Datum en tijd:
Locatie of Vertrekpunt:
Parkeerplaats bij Intratuin, Weg door Zuid-Salland 1, 7423HW Deventer
Miniatuur

Coöperatie Binnenlandse Hooivelden, Staatsbosbeheer en stichting Mooi Binnenveld beheren samen een nieuw natuurgebied tussen Ede en Wageningen en is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. De afgelopen jaren is hier nieuwe natuur aangelegd en is een uniek gebied van ruim 280 hectare aaneengesloten natuur ontstaan. Een gedeelte is aangewezen als natura 2000 gebied. 

 

Er is een voedselrijke toplaag afgegraven en tegelijk een waterstand op de hoogte van het maaiveld zorgen voor verarming van de bodem en verrijking van de biodiversiteit. Er is ondanks de kleine omvang is het een van de beste en grootste blauwgraslandgebieden van heel Nederland.

 

Hierna bezoeken we een gebied dat al langer bestaat: de Blauwe kamer:

 

Voor vogelliefhebbers is de Blauwe Kamer een waar paradijs. De vogelkijkhut biedt uitzicht over het vogelrustgebied. Regelmatig laten lepelaars, zilverreigers en aalscholvers zich zien. Wie geluk heeft, kan zelfs een visarend voor de lens krijgen. In natuurgebied de Blauwe Kamer heeft het water van de Nederrijn vrij spel. De zomerdijk is in 1992 afgegraven, zodat het gebied regelmatig overstroomt. De natuur in de Blauwe Kamer is dankzij de overstromingen voortdurend in beweging en ontwikkeling.

 

De dynamiek van de rivier zorgt voor hoogteverschillen en trekt bijzondere planten en dieren aan. Bloemrijke vegetaties geven de Blauwe Kamer kleur. Op diverse plaatsen groeit wilgenbos en zijn moerassen ontstaan. Een van de wilgenbossen herbergt een grote kolonie lepelaars, een van de ruim 70 soorten broedvogels die het gebied rijk is. De flora is rijk en bestaat soms uit soorten die voorheen niet uit het riviergebied bekend waren, zoals het fraai duizendguldenkruid. Ook de bever voelt zich in de Blauwe Kamer thuis.

 

 

 

 

Excursieleider: Annemieke Nierop


Georganiseerd door: Werkgroep Excursies

Bij excursies rijden we zoveel mogelijk samen. De chauffeur krijgt een vergoeding van 25 ct per km.

De kosten hiervoor worden hoofdelijk omgeslagen; iedere deelnemer betaalt evenveel.
De verrekening van de reiskosten door de organisator verloopt via de bankrekening van de VWG. Je krijgt hierover een mail.


Deze activiteit is alleen voor leden. Log in om u op te geven voor deze activiteit.