Excursie Afsluitdijk

Datum en tijd
Locatie of Vertrekpunt
Parkeerplaats bij voormalige Tropische Landbouwschool, hoek Ceintuurbaan-Brinkgreverweg, Deventer
Afbeelding
Grote zaagbek

Organisatie: Elma Vonk & Harry Dijkerman

Op deze excursie rijden we vanaf Friesland over de Afsluitdijk naar Den Oever. De soorten die we mogelijk kunnen gaan zien zijn o.a. brilduiker, middelste en grote zaagbek, buffelkopeend, rotgans, krooneend, slobeend, topper, kuifeend, verschillende soorten meeuwen en nog veel meer. In verband met de afstand en een volle dag gaan we op tijd vertrekken.

 


Georganiseerd door: Harry Dijkerman


Deze excursie is alleen voor leden. Log in om u op te geven voor deze excursie.