Eurobirdwatch 2023

Datum en tijd:
Locatie of Vertrekpunt:
Graag parkeren in de bocht bij de bolwerkersweg en lopen naar het punt waar we op de dijk staan (ongeveer 100 meter). De bocht zit na ongeveer 1 km als je vanaf de Bolwerkersmolen komt. voor verdere info even mailen naar wesselink_michiel@hotmail.com
Miniatuur

Op 30-09-2023 is het weer zo ver: Eurobidwatch 2023! Op deze dag worden er in meer dan 40 Europese landen en op meer dan 100 telposten in Nederland vogels geteld. Dit jaar mag telpost de Veenoordkolk deze dag organiseren binnen de vogelwerkgroep en iedereen die het leuk vindt is van harte welkom om mee te komen tellen! Het maakt niet uit hoeveel ervaring je hebt, het gaat erom samen de vogeltrek te beleven en onder de aandacht te brengen. 

Er zijn 2 telescopen aanwezig om vogels die ter plaatse gaan te observeren en er wordt voor koffie en thee gezorgd. Afgelopen jaar hebben we ook geteld bij de Veenoordkolk en hadden we mooie lijstertrek met onder anderen leuke groepjes koperwieken en meer dan 1000 zanglijsters, andere hoogtepunten waren een mooi mannetje beflijster, 2 rode wouwen en de eerste toendrarietganzen van het jaar. 

aanmelden kan via wesselink_michiel@hotmail.com 

Meer info over Eurobirdwatch is hier te vinden: https://www.vogelbescherming.nl/help-mee/kom-zelf-in-actie/tel-mee/euro…

 


Georganiseerd door: Michiel Wesselink