Werkgroep Ooievaar

Image
Caption
Ooievaar

Ooievaar terug van weggeweest!

In 1981 werd in Gorssel het vijfde Ooievaarsbuitenstation geopend. Doel was het terugbrengen van de Ooievaar in het Nederlandse landschap nadat deze nagenoeg verdwenen was. Door het fokken en in gevangenschap grootbrengen van Ooievaars groeide de populatie langzaam en konden er weer vogels in vrijheid gaan leven. In 2013 is het buitenstation in Gorssel gesloten omdat verder fokken niet nodig was en er weer voldoende Ooievaars rondvlogen. 

Van fokken naar monitoren

Nu de Ooievaar weer op eigen benen staat is het wel zaak om de populatie te blijven volgen. Dit wordt gedaan door gedurende het broedseizoen onder andere alle nesten op te zoeken, ringen af te lezen en het aantal jongen te bepalen. Vaak is het hiervoor nodig elk nest meerdere keren per seizoen te bezoeken! Hierdoor weten we wat de ontwikkeling en de verspreiding van de populatie is en kunnen we leeftijd en sterfte bepalen. Ook worden er jaarlijks zo'n 100 jongen geringd voor verder onderzoek. Inmiddels is het aantal nesten dusdanig gegroeid dat het steeds lastiger wordt om alles te blijven volgen dus hierbij is hulp altijd welkom. Het werkgebied van deze werkgroep beslaat een groot gebied langs de IJssel, grofweg van Zwolle tot aan Arnhem. Naast de monitoring wordt er ook gewerkt aan het plaatsen, onderhoud en vervangen van nesten, veelal in samenwerking met de 'donderdagploeg'.     


Media

Image
Caption
Een nest met 5 jongen!
Image
Caption
Steeds meer boomnesten
Image
Caption
Voorbeeld van een Elsa ring

Contactgegevens

Mee helpen? Mail Ronald Groenink of Jeroen Kuipers