Watervogeltellingen

Miniatuur

Nederland is voor overwinterende watervogels een belangrijk gebied. Meer dan 5 miljoen watervogels verblijven in de winter in ons land. Van een aantal soorten overwintert meer dan de halve Europese populatie in Nederland. Het is daarom belangrijk de ontwikkeling van aantallen te volgen. Vogelwerkgroepen in ons land tellen in het seizoen maandelijks watervogels. De gegevens worden verzameld en verwerkt door SOVON. De gegevens worden gebruikt door het Netwerk Ecologische Monitoring, een samenwerking tussen Sovon Vogelonderzoek Nederland, Rijkswaterstaat, Ministerie van Economische zaken en Klimaat, het CBS, en de provincies. 

 

Onze watervogeltellingen

De Vogelwerkgroep IJsselstreek neemt tellingen in het gebied van Zutphen tot Zwolle voor zijn rekening. 
Van september tot april tellen wij in het weekend in het midden van de maand. Per telgebied wordt gekozen voor vrijdag, zaterdag, of zondag. Naast deze tellingen vormen de slaapplaatstellingen een andere belangrijke bron voor monitoring van watervogels.

Er zijn 4 hoofdtellers, ieder met een aantal telgebieden:

  • Rene Wijnbergen, 5 telgebieden ten westen van de IJssel tussen Deventer pontje en de oude IJsselbrug bij Hattem
  • Gretha Vos, 2 telgebieden ten oosten van de IJssel tussen Zutphen noord en net ten zuiden van het pontje bij Gorssel
  • Ellen Somhorst, 1 telgebied ten oosten van de IJssel tussen de spoorbrug Deventer en net ten zuiden van het pontje bij Gorssel
  • Wil Gerritse, 14 telgebieden ten oosten van de IJssel tussen de spoorbrug Deventer en de oude IJsselbrug van Zwolle

Afhankelijk van de grootte van het gebied kost een telling tussen een halve dag en ¾ dag.
De telling van Ellen gaat per fiets, de overige per auto, en gedeeltelijk te voet.

Miniatuur
Caption
2020 is het Jaar van de Wilde Eend, o.a. om de oorzaak te onderzoeken van de achteruitgang in aantallen
Meedoen

Je bent bij iedere telgroep welkom om mee te tellen en of te genieten. Vooral de tellers van de grotere gebieden kunnen hulp gebruiken. Zo af en toe meedoen kan ook, maar neem daarvoor contact op met de hoofdteller. Enige vogelkennis is wel noodzakelijk. In de grotere telgebieden is goede kennis van de getelde soorten (Eenden, Ganzen, Zwanen, Aalscholvers, Rallen, Koeten, Meeuwen, Sterns, Steltlopers, Roofvogels, Kwikstaarten, Gorzen en verwilderde soorten) onontbeerlijk. Het is vaak niet makkelijk om een groep van duizenden ganzen te tellen en op naam te brengen.

 
Cursus

Sovon heeft een online watervogelcursus. Deze is zelfs voor de geoefende tellers een uitdaging. Laat je als beginnende teller er niet door afschrikken.
En natuurlijk is meelopen met ervaren tellers de manier om zelf een ervaren teller te worden. Het telgebied van Ellen kun je goed gebruiken om watervogels te leren kennen en te leren tellen. Daar gaan vaak meerdere tellers mee.

 

Meer informatie

Informatie over de resultaten van al het noeste telwerk vind je bij Sovon en in het jaarboek van de werkgroep Onderzoek en Publicaties:
-    Maandelijkse nieuwsbrief - https://www.sovon.nl/nl/content/nieuwsbrief
-    Broed- en watervogelrapporten - https://www.sovon.nl/nl/monitoringrapporten
-    SOVON online Vogelatlas - https://www.vogelatlas.nl/atlas/soorten?language=dutch
-    Jaarboek 2018

 

Contactgegevens

Neem contact op met een van de hoofdtellers, als je wilt meedoen aan het tellen van watervogels.

 

Ellen Somhorst

IJsseloever oost, Stad tot pontje Gorssel

e.somhorst@hotmail.com

 

Wil Gerrtise

IJsseloever oost, Noord Deventer tot oude IJsselbrug Zwolle 

wilgerritse022@gmail.com

 

Gretha Vos

IJsseloever oost, Ravenswaarden tot Zutphen

grethavos@kpnmail.nl

 

Ronald Groenink

IJsseloever west, Worp tot oude IJsselbrug Zwolle 

ronald.shikra@hetnet.nl

 


Media

Miniatuur