Uilenwerkgroep

Image
Caption
4 jonge steenuilen van enkele dagen oud

Uilen onderzoek en bescherming

Vanaf 2010 is er binnen onze vereniging een uilenwerkgroep actief. In eerste instantie ging het om onderzoek naar Steenuilen maar inmiddels zijn daar ook Kerkuilen aan toegevoegd. De werkgroep houdt zich bezig met het inventariseren van territoria van de genoemde uilensoorten door middel van avond/nacht tellingen, waarbij de uilen op geluid worden opgespoord. Gevonden territoria worden in kaart gebracht en waar mogelijk de nestplaatsen opgezocht. Om de uilen een betere kans te geven worden er ook nestkasten geplaatst op geschikte broedlocaties waarna deze kasten jaarlijks gecontroleerd worden op bezetting en /of broedsucces. Ook aan de bescherming van de vogels wordt gewerkt, onder andere door het vervangen van nestgelegenheid wanneer deze dreigt te verdwijnen of door het “marterproef” maken van nestkasten waardoor predatie wordt voorkomen.

Bij de controle rondes worden de bevindingen genoteerd. Wanneer er jongen zijn, dan worden deze geringd om zo meer gegevens te kunnen verzamelen over de verspreiding en overleving van de betreffende vogels. Indien mogelijk worden ook de adulte vogels van een ring voorzien.

De verzamelde gegevens worden gedeeld met Sovon, Stone (Steenuilen Onderzoek Nederland) en Kerkuilenwerkgroep Nederland en gepubliceerd in een jaarlijks verslag van de vogelwerkgroep.

Voor meer informatie:

www.steenuil.nl

www.kerkuil.com


Media

Image
Caption
Jonge Steenuil geringd
Image
Caption
Volwassen Kerkuil wordt geringd
Image

Contactgegevens