Slaapplaatstellingen

Miniatuur

Nederland is voor overwinterende watervogels een belangrijk gebied. Meer dan 5 miljoen watervogels verblijven in de winter in ons land. Sommige vogelsoorten gebruiken gemeenschappelijke slaapplaatsen. Door ze daar te tellen, ontstaat een beeld van het voorkomen van de soort(en) in een groot gebied rond de slaapplaats. 

Wat doet de werkgroep slaapplaatstellingen?

De werkgroep telt gezamenlijke slaapplaatsen van een aantal water- en steltlopersoorten. Het doel is informatie te verzamelen over de omvang van de populatie en het belang van de slaapplaats voor die soorten. Dit is vooral van belang vanwege de beschermde status van Natura 2000 gebieden zoals de IJsseluiterwaarden.

Het gaat om de soorten ganzen en zwanen, aalscholver en grote zilverreiger, wulp, grutto en scholekster. Voor de wulp is er een telling per seizoen, voor de andere soorten twee.  

 
Hoe groot is de werkgroep?

De werkgroep telt maar enkele personen en aanvulling van (vaste) tellers is dan ook meer dan welkom.

 
Hoeveel tijd vraagt het?

Als de slaapplaatsen bekend zijn neemt elke telling 1-1,5 uur in beslag. Soms verplaatsen de slaapplaatsen zich bijvoorbeeld door verstoring of hoogwater. Dan moet er in de avond(en) voorafgaand aan de telling naar eventuele nieuwe plekken gezocht worden. Dat is goed te doen door  slaapplaatsvluchten van groepjes te volgen.

 
In welk seizoen?

De tellingen vinden in het winterhalfjaar en in het voorjaar  plaats.

 
Welke dagen/tijden?

Er wordt door Sovon (Vogelonderzoek Nederland) een voorkeursdatum aangegeven, maar in de week ervoor en ernaar mag er ook geteld worden.

De ganzen kunnen het beste in de ochtendschemering geteld worden als ze nog op het water liggen. Het invallen van de ganzen is vaak spectaculair.

 
Moet je altijd meedoen?

Je kunt ook af en toe meedoen, maar het heeft de voorkeur dat een vaste teller een of twee slaapplaatsen voor zijn/haar rekening neemt.

 
Welke vogelkennis is nodig?

Je kunt met beperkte soortenkennis meedoen, maar voor de ganzen moet je wel in staat zijn de ganzen uit elkaar te houden.

 
Speciale vereisten?

Om grote groepen ganzen te tellen is het gewenst dat je enige ervaring hebt met het schatten van grote groepen.

 
Overige opmerkingen

Sovon mailt je voor elke telling in een uitgebreid verslag, de resultaten van de voorgaande telling door.

 

Meer informatie


 

Contactgegevens

Neem contact op met Wil Gerritse, als je wilt meedoen aan het tellen van slaapplaatsen.
wilgerritse022@gmail.com  

Publicaties

Media

Miniatuur
Miniatuur
Miniatuur