Roofvogelwerkgroep

Miniatuur

De werkgroep Roofvogels

In januari 2018 is de werkgroep gestart met zes mensen. De leden van de roofvogelwerkgroep zijn met name in het veld actief. De werkgroep inventariseert het aantal (broedende) dagroofvogels in bepaalde gebieden. De gegevens, worden, het liefst digitaal, vastgelegd en doorgestuurd naar Sovon en/of de Werkgroep Roofvogels Nederland.

 

Hoe groot is de werkgroep?

Er zijn 9 mensen lid van de werkgroep ( Hans Wolters, Hans Blauw, Joop Vermeer, Franca Drieman, Monique Wiggers, Stephan van der Voort, Arjan van Zon, Jaap Bont en Johannes Bouwhuizen).

 

Hoeveel tijd vraagt het?

De hoeveelheid tijd is afhankelijk van de grootte van het te inventariseren gebied en van de hoeveelheid bos in dit gebied. Ook de methode die je hanteert speelt hierbij een rol (BMP-Roofvogels of nestonderzoek). Er  moeten 5-6 bezoeken per broedseizoen gedaan worden, van het hele gebied. Een bezoek kost ongeveer 1 dagdeel.

 

In welk seizoen?

De activiteiten vinden plaats vanaf 1 februari t/m 31 augustus. Maar ook in de winter is het mogelijk op pad te gaan, dan kan je zoeken naar nesten in de kale bomen.

 

Welke dagen/tijden?

De dagen kan je zelf bepalen. De activiteit is voornamelijk overdag.

 

Moet je altijd meedoen?

Je kunt af en toe met iemand meegaan.

 

Welke vogelkennis is nodig?

Je moet de roofvogels kunnen herkennen of dit willen leren. Als je al wat kennis hebt van (roof)vogelgeluiden is dat handig, maar het is niet noodzakelijk. Je kan, door met een meer ervaren iemand mee te gaan, in het veld veel leren. Neem contact op met Johannes om af te spreken een keer mee te gaan. En hopelijk wordt je dan een enthousiaste ‘roofvogelaar’.

 

Speciale vereisten?

We onderhouden contact via WhatsApp en e-mail  over bezoeken die afgelegd gaan worden. Dus het is fijn als jij ook gebruik maakt van WhatsApp.

 

Contactgegevens

Roofvogelwerkgroep 

 

roofvogels@vwg-deijsselstreek.nl 

 

of

 

Johannes Bouwhuizen

j.bouwhuizen@gmail.com


Media

Miniatuur