Ringactiviteiten

Miniatuur
Caption
Mistnetopstelling

Wat doet de werkgroep ringers?

De mensen die de vogels van een ring voorzien noemen we ‘ringers’. Alleen mensen met een speciale machtiging mogen vogels ringen. Dankzij deze machtiging heeft een ringer de mogelijkheid om vogels te ringen en biometrische gegevens te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek. De werkgroep voert vogelvang- en ringprojecten uit ter ondersteuning van de onderzoeksprogramma’s van het Vogeltrekstation/Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek te Wageningen (NIOO-KNAW). Dat zijn de programma’s Constant Effort Sites (CES), Ring-MUS, Re-trapping Adults for Survival (RAS), nestkastprojecten en vogeltrekinformatie.

Voordat de vogels een ring om kunnen krijgen moeten ze eerst worden gevangen. Het vangen gebeurt voor 90% met behulp van mistnetten en het controles van nestkasten. Vogels worden gemeten, gewogen, leeftijds- en sexebepaling en er wordt bloed, teken en keel-swaps verzameld voor onderzoek naar virussen en bacteriën (Zoönose programma i.s.m. UMC Utrecht & Erasmus Medisch Centrum).

 
Vogelringgroep IJsselvallei

De vogelringgroep bestaat uit 12 ringers, alsmede 6 aspirant-ringers (in opleiding tot ringer) en 3 assistent-ringers. Samen hebben wij ons, als zangvogelringers in de regio, verenigd in de Stichting Vogelringgroep IJsselvallei. We wisselen onderling gegevens uit en ondersteunen elkaar waar nodig. Lopende ringprojecten vinden momenteel plaats in  Apeldoorn e.o., Brummen, Deventer, Eefde, Klarenbeek, Olst, en in Vorden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.vrgijsselvallei.nl .

 
Activiteiten

Het ringen is niet gebonden aan een bepaalde dag van de week, maar wordt vrijwel volledig bepaald door de weersomstandigheden en de beschikbare ringers. Bij grote hitte en regen kan er niet geringd worden en als het harder waait dan Bft 3-4 bij voorkeur ook niet.

  • De CES (Constant Effort Site) is een internationaal project en loopt sinds 1986 in Groot-Brittanië. In 2004 waren er 14 Europese landen actief in het CES project, ook in Canada en de Verenigde Staten. In Nederland zijn er 41 CES locaties in diverse biotopen. In onze regio zijn wij voornamelijk actief in bosstruwelen. Bij de CES, specifiek gericht op broedvogels, is het de bedoeling om de overleving, reproductie en dispersie van de vogelpopulaties te meten. Door een gestandaardiseerde vangmethode wordt er 12 ochtenden vanaf zonsopgang gedurende zes uur gevangen tussen 15 april en 15 augustus. 
  • Voor Ring-MUS wordt er het jaar rond elke 14 dagen vanaf zonsopgang gedurende zes uur gevangen, in totaal 20-25 ochtenden per jaar. 
  • Naast deze structurele tellingen mogen ringers het hele jaar door vogeltrekvangsten doen op een door henzelf uit te kiezen plek. De piek van de trekvangsten is de trektijd, dus in het voor- en najaar (buiten het broedseizoen).
  • Voor het RAS project wordt er geringd gedurende het broedseizoen en richt zich in de eerste plaats op de volwassen broedvogels. Daarnaast worden ook de jonge vogels (in het nest) geringd, omdat een deel van deze vogels later als broedvogel terug kan keren naar hetzelfde gebied.
  • Het ringen van jongen in nestkasten ten tijde van het uitvliegen van jongen en in de winter voor slaapplaatstellingen. 
  • Verder, administratie en invoer van de gegevens in het centrale ringdatasysteem van het VT en onderhoud van de locaties en het vangmateriaal.
Ringer worden?

LET OP: VOOR 2022 EN 2023 NEMEN WIJ GEEN ASPIRANTEN IN OPLEIDING i.v.m. de huidige bezetting!


Om een volwaardige ringer te worden zul je een 2-jarige theorie- en praktijkopleiding moeten volbrengen met een examen bij derden.

Een eventuele certificering onder de Wet op de Dierproeven om bloedmonsters te kunnen nemen behoort tot de opties. 

Vogelkennis is handig, maar geen noodzaak en determinatie in de hand is wel wat anders dan in de lucht. Je leert ook leeftijden te herkennen en de verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes; hier zijn goede gidsen voor.

De ringer heeft een vrij uitgebreide uitrusting van materialen nodig. Dat zijn kosten die zelf moeten worden gefinancierd. 

 
Assistent worden?

Een assistent ringer helpt mee met het uithalen van vogels en het noteren van gegevens. Hiervoor heb je geen aparte opleiding nodig, je leert alles 'in het veld' door een gecertificeerde ring(st)er.  

Af en toe meedoen kan wel (maar heeft niet de voorkeur), omdat het dan duurt het langer om te leren hoe je vogels uit het net haalt, want dat kost tijd en oefening. In principe wordt verwacht dat je het hele jaar geregeld beschikbaar bent. Bij elk project is er plaats voor 1 a 2 assistenten. 

Lijkt je het leuk om mee te helpen, meld je bij ons aan!

Contactgegevens

Vogelringgroep IJsselvallei

info@vrgijsselvallei.nl

 

Publicaties

Media

Miniatuur
Caption
Inloopkooi
Miniatuur
Caption
Grauwe vliegenvanger
Miniatuur
Caption
Zwartkop paar
Miniatuur
Caption
Huismus vrouw met kleurringen
Miniatuur
Caption
Ringmateriaal
Miniatuur
Caption
Zoönosemateriaal
Miniatuur
Caption
Koolmeesnest
Miniatuur
Caption
Heggemus in mistnet