Patrijzenwerkgroep

Miniatuur

Wat doet de werkgroep Patrijs van Salland?

Patrijs van Salland is een samenwerking  van VWG 'de IJsselstreek' met de Wildbeheereenheden en IVN Olst-Wijhe.

Het doel van de werkgroep is de bescherming en verbetering van het leefgebied van de patrijs. De patrijs staat dan symbool voor meer akkervogels en overige flora en fauna die van akkerbouw afhankelijk zijn.

Een tweede doel is het monitoren van de ontwikkeling van de patrijzenstand.

 

Hoe groot is de werkgroep?

Voor VWG en namens IVN Olst-Wijhe zit ons medelid Marlies Ellenbroek in de werkgroep.

Er zijn diverse mensen, waaronder leden van de VWG ‘de IJsselstreek’ die meedoen aan de tweejaarlijkse patrijzentellingen.

 

Hoeveel tijd vraagt het?

De werkgroep vergadert ongeveer vier keer per jaar. Daarnaast onderhoudt zij contacten met subsidiegevers en eventueel met instanties zoals Waterschap.

Eén keer per twee jaar wordt er een telling georganiseerd.

 

In welk seizoen?

De tweejaarlijkse telling vindt plaats in de late winter/het vroege voorjaar. Je gaat in de avond op zoek gaat naar roepende mannetjes. Via de nieuwsbrief en op de website wordt een oproep gedaan aan mensen om mee te helpen tellen. Er worden kleine telgroepjes samengesteld        (twee of meer personen).

 

Welke dagen/tijden?

De telgroepjes maken onderling een afspraak over de data waarop zij gaan tellen. Het tellen start altijd rond de schemer en duurt ongeveer anderhalf-twee uur.

 

Moet je altijd meedoen?

Je hoeft als teller niet altijd mee te doen. Elke inzet helpt.

 

Welke vogelkennis is nodig?

Een patrijs herkennen is niet moeilijk. Een patrijs spotten in het veld vereist een scherpe blik en daar moet je wat routine in ontwikkelen. Als je met een al ervaren teller het veld ingaat leer je dit vanzelf.

 

Speciale vereisten?

Geen

Deze telling is een samenwerking met Patrijs van Salland 

Contactgegevens

Marlies Ellenbroek: weselshoorn@gmail.com

Publicaties
File
Infoblad patrijs (518.79 KB)

Media

Miniatuur
Miniatuur