Nestkastenonderzoek

Image
Caption
Nestkast, dichtgemetseld en in gebruik door een Boomklever

Onderzoek naar Holenbroeders

Al sinds het midden van de jaren zeventig wordt er door leden van de vereniging onderzoek gedaan naar de broedresultaten van kleine holenbroeders in nestkastjes. Dit gebeurt nu nog op landgoed Dorth en een terrein bij Frieswijk. Het onderzoek op landgoed Dorth loopt al vele jaren en is inmiddels uitgebreid met een wintercontrole op slapende vogels in de nestkasten, dit om o.a. plaatstrouw en conditie van de vogels te bekijken. De controleronden op landgoed Dorth vergen een behoorlijke tijdsinspanning aangezien het hier om 60 kastjes gaat die allemaal met behulp van een ladder bekeken moeten worden 

Voor het verzamelen van de broedgegevens wordt meerdere keren een ronde langs de kastjes gemaakt waarbij de inhoud van de kastje wordt gecontroleerd en opgeschreven. Tegen de tijd dat er jongen in de kastjes zitten worden er extra rondjes gelopen om deze jongen van een ring te voorzien. Als de volwassen vogel ook op het nest aanwezig is wordt deze eventueel ook geringd.

De verzamelde gegevens worden middels het online nestkaarten programma van Sovon verwerkt en jaarlijks worden de bevindingen gepubliceerd in een eigen uitgaven van de vogelwerkgroep.


Media

Image
Caption
Een nest vol Pimpelmezen
Image
Caption
Vrouwtje Bonte Vliegenvanger
Image
Caption
Glanskop op het nest