Nestkastenonderzoek

Miniatuur
Thumbnail
Caption
Nestkast, dichtgemetseld en in gebruik door een Boomklever

Wat doet de werkgroep?

  • de werkgroep doet onderzoek naar holenbroeders
  • de werkgroep controleert nestkastjes die door de VWG zijn geplaatst in zeven gebieden in en om Deventer
  • het gaat om nestkastjes van kleine holenbroeders zoals koolmees, pimpelmees, bonte vliegenvanger, spreeuw, boomklever
  • het doel hiervan is om inzicht te verkrijgen over de toe- en/of afname van de soort in ons werkgebied
  • de bevindingen worden vastgelegd en uitgebracht in een jaarlijks verslag
  • in samenwerking met de ringersgroep (die vogels in de nestkasten ringen)
Hoe groot is de werkgroep?

De werkgroep (2020) kent een wisselende samenstelling en bestaat uit ongeveer acht personen. In twee- of drietallen worden de controlerondes gedaan.  Elk gebied heeft een eigen verantwoordelijke controleur.

 

Hoeveel tijd vraagt het?

Een controleronde duurt tussen de 1 uur en 3 uur (afhankelijk van de grootte van het gebied en het aantal nestkastjes). Gemiddeld genomen wordt er in het broedseizoen 5 à 6 keer gecontroleerd.

 

In welk seizoen?

Het controleren van de kastjes vindt plaats vanaf begin april en sluit na een eventueel 2e broedsel zo rond half juni. De nestkasten worden aan het eind van het seizoen ontdaan van het gebruikte nestmateriaal en de kast wordt ‘schoon opgeleverd’ voor een nieuw seizoen.

 

Welke dagen/tijden?

Het is aan de controleur om hier met andere deelnemers/leden onderling afspraken over te maken.

 

Moet je altijd meedoen?

Dat hoeft niet. Je kunt in overleg met de controleur afspraken maken om af en toe mee te doen.

 

Welke vogelkennis is nodig?

Het is juist een manier om, tijdens het controleren in samenwerking met de controleur, kennis te vergaren (voor zover die niet aanwezig is).  Wie, wat en waarom broeden deze kleine zangers in nestkasten.  Wat zijn de resultaten over meerdere jaren en waar moet op gelet worden.

 

Speciale vereisten?

Het is geen vereiste om op een ladder te kunnen werken. Maar als je bijvoorbeeld specifieke kenmerken van een vogel wilt leren kennen (nestopbouw, legsel) is enige behendigheid niet verkeerd.

 

Verantwoordelijken
Werkgebied  Verantwoordelijke
Dorth  Marius Bos en Arjan van Zon  

mariuswbos@outlook.com

Dorth  Ab Winkelman ajw.winkelman@hotmail.com
Diepenveen (Golfclub)   Wim Visser wimvisser@concepts.nl
Frieswijk Wim Visser
Douwelerkolk Wim Visser
Twello Marius Bos
Epse (Hassinkbos) Henk Hietbrinkhenkhietbrink49@gmail.com
Eefde (Marsweg) Henk Hietbrink

Media

Miniatuur
Thumbnail
Caption
Een nest vol Pimpelmezen
Miniatuur
Thumbnail
Caption
Vrouwtje Bonte Vliegenvanger
Miniatuur
Thumbnail
Caption
Glanskop op het nest