MUS telling

Image
Caption
Huismus

Wat is MUS telling?

Om de stand van de vogelbevolking binnen het stedelijk gebied te kunnen volgen heeft Sovon de MUS telling in het leven geroepen. MUS staat voor Meetnet Urbane Soorten hetgeen al aangeeft dat het hier om vogels gaat binnen de bebouwde kom. Veel soorten vogels hebben zich volledig aangepast aan het bestaan in de stedelijke gebieden en zijn daardoor afhankelijk van wat wij als mensen binnen deze gebieden doen, zeker waar het broedgelegenheid en voedsel betreft.

Hoe?

Deze vrij laagdrempelige telling bestaat uit drie rondes tussen begin april en half juli (twee ochtenden en een avond) waarbij op meerdere telpunten gekeken wordt welke vogels een binding hebben met deze plaatsen. Herkenning van de (stads)vogels is uiteraard wel nodig, zowel op geluid als uiterlijk, maar door het beperkte aantal soorten is dit ook voor beginnende vogelaars goed te doen.

Middels de tellingen die al weer enkele jaren gaande zijn wordt er steeds meer duidelijk over de ontwikkeling van de vogels in onze directe omgeving en hoe en waar we ze kunnen helpen om te overleven binnen de steeds verdere oprukkende “verstening” van onze dorpen en steden.


Media

Contactgegevens

Esther Veldhoen, estherveldhoen@gmail.com