Kolonievogels

Miniatuur

Kolonievogels

Al vele jaren worden diverse kolonievogels binnen ons werkgebied geteld. Het gaat hierbij om roek, blauwe reiger, aalscholver, huiszwaluw en visdief. Deze tellingen zijn door iedereen uit te voeren en vragen meestal maar een vrij kleine tijdsinspanning. De meeste soorten worden geteld in het vroege voorjaar, de huiszwaluw in juni/juli. 

Kolonies worden minimaal een keer maar bij voorkeur twee keer per jaar geteld. Je telt dan het aantal bewoonde of recent gebruikte nesten of paren en volwassen individuen in een kolonie.

 
Meer info bij Sovon: Inventarisatieprotocol 

 

Contactgegevens

Deventer

Piet Schermerhorn

pwschermerhorn@gmail.com

 

Zutphen (ook voor roek en huiszwaluw)

Jeroen Kuipers

jkuipers01@gmail.com

 


Media

Miniatuur
Miniatuur
Miniatuur