Gierzwaluwwerkgroep

Image

De Gierzwaluw

Gierzwaluwen zijn van oudsher rotsbewoners die nestelen in nissen en gaten in rotswanden. In ons land zijn gierzwaluwen voor hun nest volledig afhankelijk van ruimtes in gebouwen. Bijvoorbeeld onder dakpannen die net niet helemaal goed meer liggen, maar eigenlijk in allerhande andere gaten en holtes in gebouwen. En dat is precies waarom gierzwaluwen tegenwoordig moeilijk een geschikte woonruimte vinden. Moderne gebouwen zijn tot in de puntjes geïsoleerd en kieren en gaten worden bij voorkeur gedicht. Door sloop en renovatie van oude gebouwen en wijken gaat veel broedgelegenheid verloren en raken gierzwaluwen daarom 
in de verdrukking.

Gierzwaluwtelploeg

In Deventer en omgeving is een groep tellers (van de VWG, het IVN en enkele andere geïnteresseerden) actief met het jaarlijks opzoeken van gierzwaluwnestplaatsen. Dat doen zij om te weten hoe het gaat met het aantal gierzwaluwen. Maar zij doen dat vooral om te weten waar gierzwaluwnesten zitten zodat ervoor kan worden gezorgd dat deze plaatsen bij verbouw/sloop of renovatie kunnen worden behouden of dat er tijdig vervangende nestgelegenheid komt.
Jaarlijks wordt er een kort verslag uitgebracht van de gevonden nestplaatsen.


Media

Contactgegevens

Zelf actief meehelpen?

Mail: Tineke Hirschler