Eenden

Miniatuur

Wat doet de werkgroep eenden?

2020 is door Vogelbescherming uitgeroepen tot Jaar van de Wilde Eend. Dit omdat de afgelopen 10 jaar de populatie met 25% is gedaald. De VWG wil een bijdrage leveren aan de instandhouding van de soort door het plaatsen van broedkorven in ons werkgebied.

De eenden-werkgroep heeft in het jaar van de Wilde Eend 20 broedkorven voor de Wilde Eend en meerdere nestkasten voor de Brilduiker geplaatst.

Daarnaast wil de werkgroep de kolken waar de korven en kasten zich bevinden monitoren op gebruik van de korven/kasten.

 

Hoe groot is de werkgroep?

De werkgroep is begin 2020 opgericht en kan hulp van 2-4 extra mensen gebruiken.

 

Hoeveel tijd vraagt het?

Het plaatsen en ophalen van de korven kost in twee periodes tijd. Dit wordt door leden van de donderdagploeg gedaan.

 

In welk seizoen?

In het voorjaar moeten de 30 korven/kasten worden geplaatst en in het najaar moeten ze weer uit het water worden gehaald (beter voor de levensduur van de korven).

In april, mei en juni vindt de monitoring plaats door twee keer per maand bij de korven te gaan kijken of er vrouwtjes met jongen zwemmen. In de korf kijken heeft geen zin, dit verstoort te veel. Bovendien zijn eenden nestvlieders en verlaten het nest zodra ze zijn uitgekomen.

 

Welke dagen/tijden?

Kan je zelf bepalen.

 

Moet je altijd meedoen?

Het is handig als je een vast aantal korven/kasten voor je rekening neemt.

 

Welke vogelkennis is nodig?

Er is niet veel kennis voor nodig. Onderscheid tussen Wilde Eend en ‘soepeend’ kennen. En de Brilduiker herkennen.

 

Speciale vereisten?

Geen

Contactgegevens

Publicaties
File

Media

Miniatuur