Broedvogelmonitoring - BMP

Miniatuur

Wat is Broedvogelmonitoring?

Het doel is het in kaart brengen van de aantallen en soorten broedvogels in een gebied.

Je loopt elke telling een vaste route. Je luistert  welke vogel je waar hoort zingen (of ziet vliegen met nestmateriaal of je ziet het nest) en tekent de plek aan op een kaartje van het gebied.

Deze gegevens worden later op de site van Sovon ingevoerd of, beter, direct via Avimap ingevoerd.

 

Hoe groot is de werkgroep?

Momenteel doen ongeveer 6 leden van de VWG hieraan mee. Meer tellers zijn zeer welkom!

 

Hoeveel tijd vraagt het?

Dat is afhankelijk van het soort BMP-telling maar minimaal 5 keer. Sommige tellingen zijn 12 keer. Wij doen meestal een BMP-A telling. Er wordt elke 2 weken geteld. Een telling duurt  1,5 tot 3 uur.

 

In welk seizoen?

In het voorjaar vanaf half februari tot einde broedseizoen medio juli.

BMP-B loopt meestal tot en met mei.

 

Welke dagen/tijden?

Je mag zelf kiezen welke dag maar meestal wordt er in het weekend geteld (stiller), vanaf een uur voor zonsopgang.  Enkele keren wordt er ’s avonds laat geteld (voor de uilen bijvoorbeeld)

 

Moet je altijd meedoen?

Er zijn bij voorkeur meerdere personen die een seizoen meedoen zodat je een keer kan overslaan.  Per inventarisatie  gaan twee-drie tellers op pad; meer mensen zien en horen altijd meer tenslotte. Meelopen kan altijd, want men wil ook anderen leren hoe het werkt!

 

Welke vogelkennis is nodig?

Je moet goede algemene vogelkennis hebben en vooral de vogelgeluiden goed kunnen herkennen. Als je een uur voor zonsopkomst in het donker in het bos staat en het vogelconcert begint, moet je wel weten wat je hoort, hoeveel vogels het betreft en waar ze zitten.

 

Speciale vereisten?

Beschikking over een smartphone en kunnen omgaan met Avimap is erg handig (maar niet per se noodzakelijk).

 

Aanvullende opmerkingen

* Er zijn meerdere BMP-tellingen:

BMP-A: alle soorten

BMP-Z:  zeldzame soorten

BMP-B: bijzondere soorten

BMP-W:  weide- en akkervogels

BMP-R: roofvogels

Bij de VWG doen wij in principe altijd een BMP-A.

* Routes worden ook tegendraads gelopen en bij lange routes begin je soms ergens middenin. Het gaat om afwisseling, want dan hoor je op verschillende plaatsen toch de hele vroege vogels of juist de latere zangers

* Op de site van Sovon kan je alle informatie over de BMP’s vinden.  De leden van de VWG die de BMP doen kunnen je ook veel vertellen.

 

 

Contactgegevens

Wie zijn de coördinatoren?

Marlies Ellenbroek

weselshoorn@gmail.com

 

Ronald Groenink

ronald.shikra@hetnet.nl

 

Mike Hirschler

m.hirschler@hotmail.com

Publicaties

Media